« Върни се назад Публикувано на 11.05.2023 / 8:33

„ПО ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА“: ТЕЖКО ГОРИВО ТРОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАРАДИ ДАЛАВЕРА

Кирчо Добрев/Копринков/Радев – „По пътя на копринката“.

Горива тровят децата с тежко гориво в Перник, Варна, Нова Загора, Плевен, Видин.

От феруари т.г. в медиите започват да излизат публикации за доставка на гориво за отопление в четири детски гадини на територията на община Перник. В тях се поставя под съмнение качеството на горивото, което е подменено. 

Това е нарушение на българското и европейско законодателство (директива 2016/802).

Оказва се, че вместо гориво за отопление газьол, фирмата доставчик „Тера Корп“ ЕООД две години е доставяла в детските градини на Перник ( ОДЗ „Славейче“, ОЗД „Пролет“, ОДЗ „Радост – централна“ и ОДЗ „Радост – филиал“) – тежко гориво.

Това е кражба от бюджета, защото газьолът е с по-висок акциз, тъй като е екологично чист. Тежкото гориво е по-евтино, защото е непречистено и замърсява околната среда.

Разликата е 240 лева на тон. 

Съдържанието на сяра в тежкото гориво е в пъти по – високо от газьола. При газьолът е  под 0.1%, докато при тежкото гориво съдържанието на сяра и вредни частици е над 1 %. Тежкото гориво трови въздуха и вреди на здравето на населението. В случая става въпрос за непосредствено тровене на въздуха на деца в детски градини. 

На заседание на Общинския съвет в Перник общинските съветници поставят въпроса на заместник кмета на общината г-н Стефан Кръстев. Искат обяснение и документите по сделката от кмета Станислав Владимиров.

Два месеца по-късно община Перник предоставя всички изискани документи. 

От тях се вижда, че община Перник е сключила борсов договор №620 (Софийска стокова борса) за доставка на газьол за промишлени и комунални цели на стойност 254 000 лева. Дотук всичко е законно.

От всиччки останали документи ( Акцизен данъчен документ (АДД), експедиционна бележка, фактури, декларация за съответствие на качеството на течните горива) обаче лъсва измамата. В общинските детски градини в нарушение на закона е карано отровно тежко гориво, а не платения от общината газьол.

Фирма „Тера Корп“ ЕООД е печелила от по-нисък акциз, ДДС и разликата в обема на двата вида гориво. Ощетен е държавният и общински бюджета, а децата на Перник са били системно тровени. 

Акцизен данъчен документ №3000008935

Борсов договор №620, и приложенията към него 

Фактура №0000011672 

Експедиционна бележка №100726/16.02.2023 г. 

Списък на обектите за зареждане 

Декларация за съответствие на качеството на течните горива 

Приемно предавателен протокол от 17.02.2023 г. 

Заявка за товарене на гориво от 09.02.2023 г.

afera.bg

«