« Върни се назад Публикувано на 25.08.2014 / 13:13

РЕФОРМАТОРИ ЛИ? ХА-ХА-ХА! ВКЛЮЧИХА ЛИДИЯ ШУЛЕВА В КОАЛИЦИЯТА СИ!

Лидия ШулеваРеформаторския блок окончателно засмърдя на запъртък. Т.нар. Реформатори вече са комбина и коалиция с партията на Лидия Шулева и Николай Свинаров и това личи от решение на ЦИК:

„Централна избирателна комисия
РЕШЕНИЕ
№ 772-НС
София, 22.08.2014
ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“
На 22 август 2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за промени в състава на коалицията,подписано от пълномощника на представляващите коалицията Стамен Стаменов Янев.
Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ на 19 август 2014 г.Към заявлението са приложени:
– анекс № 3 от 20 август 2014г. към предизборно политическо споразумение за създаване коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което в състава на коалицията се включват ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, подписан от представляващите партиите от коалицията и от представителите на присъединилите се партии;
– удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, издадено на 19.08.2014 г. от СГС – ТО, VI-5 с-в, по ф.д. № 478/2008 г.;
– удостоверение за актуално състояние на ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 14.08.2014г. от СГС, VІ-5 с-в, по ф.д. № 657/2008 г.;
– образци от подписите на представляващите ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“;
– образци от печатите на двете присъединили се партии;
– удостоверение № 48-00-598 от 20.08.2014г. на Сметната палата за внесени от ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
– удостоверение № 48-00-591 от 18.08.2014г. на Сметната палата за внесени от ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;
– пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ на името на Стамен Стаменов Янев.
Налице са изискванията на чл. 144, ал.1, 2 и 5 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл.57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3,т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ДОПУСКА промяна в състава на коалиция„РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана с Решение № 745-НС от 20 август 2014г., с включване на ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:Севинч Солакова”
Както е известно точно царедворката Лидия Шулева продаде ЕРП-тата по времето на НДСВ и ДПС, срещу безумията на които рипна цял народ и се изпозапали.
Сега „реформаторите” ще си я произведат и за кандидат-депутат. А „чорбаджията” им Бойко Борисов може и да си я направи пак министър, като вземе отново властта.
Afera.bg

 

«