« Върни се назад Публикувано на 02.09.2014 / 20:11

СКАНДАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЦИК! ПУБЛИКУВАТ РЕШЕНИЯ ПОСРЕД НОЩ С РАЗЛИКА МИНУТА, ЗАРАДИ РАЗКРИТ ПРЕСТЪПЕН ГАФ ОТ „АФЕРА”!

ХакерСлед като АФЕРА на 1.09 2014, в 21,21 часа, публикува двата списъка с дублиращи имена на двама от членовете на РИК – Варна / СКАНДАЛ! КАНДИДАТ – ДЕПУТАТИ ОТ ГЕРБ – ЧЛЕНОВЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ –ВАРНА В АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ЗАКОНА!/ като същите фигурираха в кандидат-депутатската листа на ГЕРБ, това което се случи е, че ЦИК решиха да замажат гафа посред нощ, като публикуваха Решение „Публикувано на 01.09.2014г. в 02:25 часа“ – Решение № 810-НС/01.09.2014 г.

До тук добре, но възникват следните убийствени въпроси:
1. Законосъобразен ли е внесения списък с кандидат – депутатите от 30.08.2014 г. при условие, че към тази дата няма издадено решение и ЦИК, не са се произнесли за двамата членове от РИК- Варна, за тяхното отпадане, т.е. към датата на внасяне на заявлението за регистриране на кандидат депутатската листа, РИК – Варна се произнася за законосъобразност и регистрира листата, разбира се с участието на двамата членове, които все още са легитимни и Решението е с № 023 от 30.08.2014 г. А Решението за отпадането на двамата членове от РИК- Варна е №810-НС с дата 01.09.2014г. /посред нощ срещу 02.09.2014г., 02:25 часа/!
2. Възниква и още един въпрос, кое от двете Решения е законосъобразно? Задачка за юристи, ако изобщо има такива в партиите, които като посрани мълчат за скандала. Забележете! – дори и „вражеските” партии на ГЕРБ.
3. Още нещо фрапиращо: Сайта на ЦИК е публичен и всеки може да разгледа и прочете издадените Решения. Най-вероятно е имало гаф и в РИК – Пловдив – 16 район. Там по същия начин посред нощ са ревизирали двата списъка и по същия начин, преди да се вдигне шум, са се произнесли в рамките на времево разстояние от една минута.
Пловдивското Решение е № 811-НС от 01.09.2014г. публикувано в 02:26 часа. Двете решения на ЦИК за Варна и Пловдив са с поредни номера.
4. По същия начин възниква въпроса, кое от двете решения за Пловдив е законосъобразно? А „отворкото“, който е направил коментар на сайта на АФЕРА по публикацията, в 23:21 часа, той най – вероятно е служител на ЦИК и първо е пуснал коментара, за да заблуди читателската аудитория на АФЕРА и след това е седнал да скалъпи двете решения.
Ето ги двете публикувани Решения в сайта на ЦИК:
РЕШЕНИЕ № 810-НС София, 01.09.2014
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски Постъпило е предложение с вх. № НС-05-6 от 30.08.2014 г., от Павел Алексеев Христов – административен секретар на ПП „ГЕРБ“ -Варна, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски. Предлага се на мястото на Десислава Марчева Бонева – член на комисията, и на Калин Светославов Калевски – член на комисията, да бъдат назначени Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова. Към предложението са приложени: заявления от Десислава Марчева Бонева и Калин Светославов Калевски за освобождаването им като членове на РИК, по лични причини; декларации от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова, копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова; пълномощни – 2 бр. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Десислава Марчева Бонева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение. ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Калин Светославов Калевски, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение. НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Крум Ламбов Стефанов, ЕГН …. НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Кремена Михайлова Тороманова, ЕГН …. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова *

Публикувано на 02.09.2014 в 02:25 часа
РЕШЕНИЕ № 811-НС София, 01.09.2014
ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив Постъпило е писмо с вх. № НС-15-87 от 29.08.2014 г., подписано от заместник-председателя и секретаря на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, с приложено към него предложение от Дияна Алексиева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, като на мястото на Спас Атанасов Шуманов – член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, да бъде назначен Тодор Димитров Тодоров. Към заявлението са приложени: заявление от Спас Атанасов Шуманов за освобождаването му като член на РИК поради лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование, копие от лична карта и автобиография на Тодор Димитров Тодоров; пълномощни – 2 бр., удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ“, издадено по ф.д. № 1545/2007 г. от VІ-16 с-в на СГС от 06.08.2014 г. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Спас Атанасов Шуманов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение. НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Тодор Димитров Тодоров, ЕГН …. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР: Севинч Солакова * Публикувано на 02.09.2014 в 02:26 часа
Въпрос: Открийте разликите!
Отговор: Една минута…
Така „независимата” ЦИК публикува уж „издадени” решения с дата 01.09.2014г., само защото АФЕРА публикува престъпния им гаф на 01.09. в 21,21 часа. Само че и този път ги заковахме за нарушенията, които вършат по часа публикуване.
Кой публикува решения, пък и на ЦИК, посреднощ?
Afera.bg

«